ระทึภ!! ไฟไหม้สายไฟ à¸£à¸´à¸¡à¸–à¸™à¸™à¸ªà¸¸à ¸‚ุมวิทพัทยา เภืà¸à¸šà¸£à¸¸à¸ ราม เข้าร้านจำหน่ายยา ๠ละร้านà¸à¸²à¸«à¸²à¸£à¸ˆà¸µà¸™ โชคดีภ«à¸™à¹ˆà¸§à¸¢à¸ ู้ภัยà¯à¹€à¸ˆà¹‰à¸²à¸«à¸™à¹‰à¸²à¸—ภµà¹ˆà¸”ับเพลิง ช่วยภันดับทภ±à¸™!

ระทึภ!! ไฟไหม้สายไฟ à¸£à¸´à¸¡à¸–à¸™à¸™à¸ªà¸¸à ¸‚ุมวิทพัทยา เภืà¸à¸šà¸£à¸¸à¸ ราม เข้าร้านจำหน่ายยา ๠ละร้านà¸à¸²à¸«à¸²à¸£à¸ˆà¸µà¸™ โชคดีภ«à¸™à¹ˆà¸§à¸¢à¸ ู้ภัยà¯à¹€à¸ˆà¹‰à¸²à¸«à¸™à¹‰à¸²à¸—ภµà¹ˆà¸”ับเพลิง ช่วยภันดับทภ±à¸™

เมื่à¸à¹€à¸§à¸¥à¸² 02.30 น. วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เจ้าหน ้าที่ตำรวจ สถ.เมืà¸à¸‡à¸žà¸±à¸— ยา จ.ชลบà¸à¸£à¸µ ได้รับ๠จ้ง๠€à¸«à¸•à¸¸ เพลิงไหม้สายไฟ à¹ à¸¥à ¸° สายโทรศัพท์ เหตุเภิด บริเวณ ริมถนนสุขุมภ§à¸´à¸—พัทยาภลาง à¸¡à¸¸à¹ˆà¸‡à¸«à¸™à¹‰à¸²à ¸Šà¸¥à¸šà¸¸à¸£à¸µ หน้าร้านà¸à¸²à¸«à¸²à¸£à¹„à ¸«à¹‰à¸ วงหย่ง ต.หนà¸à¸‡à¸›à¸£à¸·à¸ à¸. บางละมà¸à¸‡ จ.ชลบุรี

หลังรับ๠จ้งจึงไปตรว จสà¸à¸šà¸žà¸£à¹‰à¸à¸¡à¸›à¸£à¸°à¸ªà¸²à¸™à¹€à¸ˆà¹‰à¸²à¸«à¸™ ้าที่ดับเพลิงเมืà¸à¸‡à¸žà¸±à¸ —ยา ๠ละเจ้าหน้าที่หน่à¸à§ ¸ ู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืà¸à¸‡à¸žà¸±à¸—ยา ๠ละเจ้าหน้าที่ภารไฟฟžà¹¸¸Ÿà¸Ÿžà¹‰ ±à¸—ยาไปช่วยระงับเหตุ

ในที่เภิดเหตุ บริเวณรภ´à¸¡à¸–นนสุขุมวิทพัทยา หน้าตึภร้านจำหน่ายà¢à¸²à¸ ‡à¸£à¸–ยนต์ ๠ละขายà¸à¸²à¸«à¸²à¸£à¸ˆà¸µà¸ ™ พบเพลิงไฟภำลังลุภไหภ¡à¹‰à¸ªà¸²à¸¢à¹„ฟฟ้า ๠ละสาà¢à¸•à¹ˆà¸²à¸à¸ ่างรุน๠รง เจ้าหน้าภูภย พร้à¸à¸¡à¸›à¸£à¸°à¸ªà¸²à¸™à¸ ับหน่วย ดับเพลิง à¸Šà¹ˆà¸§à¸¢à¸ à¸±à¸™à¸£à¸°à¸‡à¸±à « ¶à¸‡ 10 นาที à¸ à¹‡à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸–à¸„à¸§à¸šà¸„à¸¸à ¸¡à¹€à¸žà¸¥à¸´à¸‡à¹„ด้ จาภภารตรวจสภบพบสายไฟฟ้าเสียหายบà¹à¸à ¸§à¸™ ๠ต่ที่เสียหายทั้งà¸à¸¸¸ ”จะเป็นสายàªà¸·à¹ˆà¸à¸ªà¸²à¸£à¹ ละสา ¢à¹‚ทรศัพท์ à¸ªà¹ˆà¸§à¸™à¸ªà¸²à¹€à¸«à¸•à¸¸à¸—à¸µà €à¸ à¸´à¸”à¹„à¸Ÿà¹„à¸«à¸¡à¹‰à¸‚à¸¶à¹‰à¸™à¹ƒà¸™à¸„à¸£à¸±à¹‰à¸ ‡à¸™à¸µà¹‰ เภิดจาภภนตภลงมา à¸—à ¸³à¹ƒà¸«à¹‰à¸ªà¸²à¢à¹„ฟช็à¸à¸• ๠ละเภิดžà¹€à¸ ิงลุภไหม้

เบื้à¸à¸‡à¸•à¹‰à¸™à¹€à¸ˆà¹‰à¸²à¸«à¸™à¹‰à¸²à¸—ีà¹àภ¸£à¹„ฟฟ้า ตรวจสà¸à¸šà¹ƒà¸™à¸—ี่เภิภหตุ พร้à¸à¸¡à¸•à¸±à¸”à¸ à¸£à¸°à¹ à¸ªà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à ¸²à¸šà¸£à¸´à¹€à¸§à¸“ดังภล่าว พร้à¸à¸¡à¸ - ด่วนต่à¸à¹„ป
เดà¸à¸°à¸žà¸±à¸—ยานิวส์รายงาน

Tilaa
Adam Judd
Adam Judd on TPN Median osaomistaja joulukuusta 2017 lähtien. Hän on kotoisin Washington DC:stä, Amerikasta, mutta on asunut myös Dallasissa, Sarasotassa ja Portsmouthissa. Hänen taustansa on vähittäiskaupan, henkilöstöhallinnon ja toiminnanohjauksen parissa, ja hän on kirjoittanut uutisista ja Thaimaasta useiden vuosien ajan. Hän on asunut Pattayalla kokopäiväisenä asukkaana yli yhdeksän vuotta, on paikallisesti tunnettu ja vieraillut maassa säännöllisesti yli vuosikymmenen ajan. Hänen täydelliset yhteystietonsa, mukaan lukien toimiston yhteystiedot, löytyvät alla olevalta Ota yhteyttä -sivultamme. Tarinoita lähetä sähköpostia osoitteeseen Editor@ThePattayanews.com Tietoja meistä: https://thepattayanews.com/about-us/ Ota yhteyttä: https://thepattayanews.com/contact-us/